Geen Vastelaoftrap in 2014


Beste carnavalsvierders van Maastricht.
In juli 2013 heeft de organisatie van de Vastelaoftrap een vergunning aangevraagd voor het organiseren van de jaarlijkse Vastelaoftrap oppe Vriethof, dit jaar op zaterdag 1 maart 2014.

Zonder hiervoor enige aanleiding te hebben heeft de Gemeente Maastricht ons op 8 januari j.l. per brief definitief laten weten niet over te gaan tot het verlenen van de benodigde vergunningen voor dit evenement. In de ogen van Burgemeester en Wethouders moeten de bewoners van het Vrijthof ontlast worden en heeft de Gemeente om die reden, in de week vooraf aan carnaval, een evenementvrije periode ingelast op het Vrijthof.

De organisatie betreurt het besluit van de Gemeente Maastricht maar heeft geen andere keus dan het evenement niet te laten plaatsvinden.
Wij danken iedereen, als trouwe bezoeker van de Vastelaoftrap, voor de mooie edities van de Vastelaoftrap die wij de afgelopen jaren voor jullie hebben mogen organiseren. Ook danken we de ondernemers aan het Vrijthof voor de kans die zij ons enkele jaren geleden hebben geboden om de organisatie van dit mooie evenement van hen over te nemen.