Huisregels

Om de orde en veiligheid tijdens de Vastelaoftrap te waarborgen, gelden gedurende het gehele evenement onze huisregels. Overtreding van enige huisregel zal onmiddellijk aan de politie worden gemeld, terwijl tevens ontzegging van de toegang zal worden aangezegd. Het bezoek aan ons evenement is geheel op eigen risico.

 

 1. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs welke op verzoek moet worden getoond.
 2. Aan bezoekers onder de 16 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bezoekers, jonger dan 16 jaar, die toch in het 
  bezit zijn van alcoholische drank, zal de toegang worden ontzegd.
 3. Agressie, ongewenste intimiteiten, beledigende of discriminerende uitlatingen worden niet getolereerd.
 4. Voor uw en onze veiligheid wordt er preventief gefouilleerd. Niet meewerken betekent geen toegang.
 5. Het meebrengen van (sterke) drank is niet toegestaan.
 6. Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.
 7. Het gebruiken, bezitten of verhandelen van (soft) drugs is ten strengste verboden.
 8. Instructies van het personeel, de organisatie en de beveiligingsdienst dienen, in het belang van uw eigen 
  veiligheid, terstond te worden opgevolgd.
 9. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal of eventueel letsel als gevolg van het bezoek aan de vastelaoftrap.
 10. Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden, zal op de veroorzaker worden verhaald.